• Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  11
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  10
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  12
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  13
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  2
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  3
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  4
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  5
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  6
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  7
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  9
  add to collection
 • Vidin, Bulgaria.

Volunteers gather to clean water sources as part of the Earth Day's activities.
  © all rights at author
  Georgiev, Georgi
  1
  add to collection

Място: гр. Видин.

Цел: Насърчаване на  активното гражданство сред младите хора, чрез доброволчество и провеждане  на  доброволчески инициативи.

Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.

Втората акция, която се състоя на 04.07.2014г. по проекта бе провеждането на обучение на младежи от град Видин за опознаване на правата на човека, хартата на човека и отговорности, които всеки има като гражданин на ЕС и как да ги отстояваме. В обучението взеха участие 20 младежи от град Видин, които чрез симулационни игри, презентации и филми бяха информирани за важността от познаването на правата си. Участниците показаха добри познания в областта на демокрацията и правата на човека, за което бяха удостоени със сертификати за успешно преминаване на обучението.